Thursday, September 4, 2008

ಹಸ್ಯಕಾರರ ಚುಟುಕುಗಳು

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಗುವಿನ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿತ್ತೇನೆ. ಆ ಆದರೆ ಇವು ಕೆಲವು ಹಸ್ಯಕಾರರ ತುಣುಕುಗಳು.

--ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಕೊಂಚವೂ ನಗದು,
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಕೊಂಚವೂ ನಗದು,
ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕುರ್ಚಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ "ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ".


--ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದ,
ಗಂಡ : ಪ್ರೀಯೆ, ಹೊರಟಿರುವೆ ನಾ ಕವಿಗೊಸ್ಟಿಗೆ!
ಹೆಂಡತಿ : ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ?
ಗಂಡ :ಪ್ರೀಯೆ, ಹೊರಟಿರುವೆ ನಾ ಕವಿಗೊಸ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ ನಾ ಓದುವ ಕವನ!
ಹೆಂಡತಿ :ಏನು ಹೇಳಿರಿ ?
ಗಂಡ :ಎಲ್ಲರೂ ಇರು , ಎಂತಾದರು ಇರು ......
ಹೆಂಡತಿ :ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ,ಎಂತಾದರು ಇರು ,ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಇರು!


---ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಧಾನ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂವಾದ.
ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರುತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಸಂಗ .

ದುರ್ಯೋಧನ: ಅಪ್ಪ, ತಂದೆ ಒಳಗೆ ಬಾ.
ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ತರ್ :ಅಪ್ಪ,ತಂದೆ ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಬಳೆಸು ಎಂದರು.
ದುರ್ಯೋಧನ :ಅಪ್ಪ ,ತಂದೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಳಗೆ ಬಾ.


---ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ
ಡಾಕ್ಟರ್ : ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ?
ಹೆಂಗಸು :ಭೇದಿ ಹತ್ತಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ :ಭೇದಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೆಂಗಸು :ಚಂಬು ಉರುಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ :ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೆಂಗಸು:ತೊಳೆದ ಕೈ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.


---ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಯುವಕನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೇಳುವಾಗ,
ಮುದುಕ: ದಯಾ ಬೇಕು ಸಕಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ
ದಯಾ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ

ಯುವಕ: ಎಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಎಮಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ
ಪರರ ಚಿಂತೆ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ---ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ
ಹುಡುಗಿ,
ನಿನ್ನ ಮುಖ ಸೇಬು
ನಿನ್ನ ಮುಖ ಸೇಬು
ಆದರೆ ಮೊಡವೆಗಳಾಗಿ ಅದು ಸಿತಾಪಲ .


---ಒಂದು ಬಿಲ್ದಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು
ಮೇಲಿಂದ ಯಾರೋ ಉಗುಳಿದ.
ಕೆಳಗೆ ನಿಂತವ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಉಗುಳು.
ಮೇಲಿನವ ಕೆಳಗಿವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ .

---ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಬಗೆ
ಅವಳು ಆ ದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳು
ಅವಳು ದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು
ನಮಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು.

Thursday, June 19, 2008

ಜೀವನದ ಒಂದು ಖುಷಿ

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಓಂದು ಸುಖದ ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿನಿ , ಆ ಆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಷಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ .
ನಾನು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದಿನಿ . ಅಮೇರಿಕ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಬುದ್ದಿವಂತರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಅದೇ ತರಹ ದೇಶನು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಬುದ್ದಿವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶ.
ಓಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪದಗಳೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ವಂತೂ ಅದ್ಬುತ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡಿಸದ ಹಾಗೆ ರೈಲು ಬಂದ ತಷಣ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರವರ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ ಷಣ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಬರಿ ಪರ್ವತಗಳು , ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನಿರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಸುಂದರ ರಾಶಿಗಳು ಅಬ್ಬ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವಂತೂ ಅದ್ಬುತ ನಂತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ಆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನೇರಿ ಮುನ್ನೇಡದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಾಹಿತಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಬ್ಬ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲು ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಲು ಈ ಸೋಬಗನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ .
ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು ನಾನು ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುತಿನಿ ...

Monday, June 9, 2008

ನಗು

ನಮಸ್ತೆ,

ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದೆ ಇದೆ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ, ಈ ಕಥೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಗುತದೆ ನಾನು ಯಾರು. ನನ್ನದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನಗಬಾರದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ
ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ಬೇಟಿಯಾದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಗು ! ಆ..ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟು ಅರ್ಥ ಓ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಗುವಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಭಂದ ಬೆಳೆಯುತದೆ.

ನಗು ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ಹು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ನಗು ಕಂಡರೆ ಅಳು ಮಾಯ ಅದೇ ತರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇರಲಿ ಅವನ್ನು ಈ ನಗು ಒಂದು ನಗು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸ್ತೆ ನೋವು ಇದ್ದರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರು ತನ್ನ ರೂಮು ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ನೋವನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಕಾಸ್ಟು ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಥಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂಥ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ನಗು .
ಆದರು ಈ ನಗು ನಾಟಕವಾದರೂ ಎಸ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಗು ಕೇವಲ ವರ್ಥಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸ್ಟೇ ಆದೆ ತರಹ ಎಸ್ಟೆ ದುಃಖ ಭರಿತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಸ್ಟೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಇಂದ ಬರುವ ನಗು ಆಗಿನ ದುಃಖ ಮರೆಸುತ್ತೆ .
ಈ ನಗುವಿನಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ,ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಕ್ಕಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ACTIVE ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಶುರು ಅಗಿದವೇ.
ನನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು?, ಆ "ನಗು" ಅಂಥ ನನ್ನ ಹೆಸರು.
ಇಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿದಿರಿ ನನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ.
ಒಂದು ಅಂತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಯಾರೇ ಆಗಲೀ ಬೀರೆಯವರನ್ನ ತುಂಬಾ ನಗಿಸ್ತಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಯಾವಾಗಲು ನಗುತ್ತ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಓದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಗು ಕೊಡಿ.

Wednesday, June 4, 2008

ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಡು ,

ಬಾಳೆಂದರೆ ಪ್ರಣಯಾನುಭವ ಕವಿತೆ ಆತ್ಹ್ಮನು ಸಂಧಾನ
ನೆನಪೆಂದರೆ ಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಛಾಯೆ !
ನನ್ನೆದೆಯ ಬಾಂದಳದಿ ಓಒ...
ನನ್ನೆದೆಯ ಬಾಂದಳದಿ ಚಿತ್ಹಾರ ಬರೆದವಳೆ
ಸುಥ್ಹೇಳು ಲೋಕದಲಿ ಮತ್ಹ್ಹೆಲ್ಲು ಸಿಗದವಳೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಡಾಗಿ ಹರಿದವಳೆ ..

ಬಾ ಸಂಪಿಗೆ ಸವಿಭಾವ ಲಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪನ್ನಿರ ಜೀವನದಿ
ಬಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಮಕಾರ ಮಾಯೆ !
ಲೋಕದ ಸುಖವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಮುದಿಪಿರಲಿ
ಇರುವಂಥ ನೂರು ಕಹಿ ಇರಲಿರಲಿ ನನಗಾಗಿ
ಕಾಯುವೇನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಾಗಿ